Lisans eğitimini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisansını ise 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Stajlarını 2010-2011 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı bölümünde ve 2013-2014 yıllarında da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BÜPAM) yapmıştır. 2014-2015 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Servisi’nde, 2015-2018 yılları arasında ise Fransız Lape Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Şu an ise İde Terapi Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmaya ve terapi yapmaya devam etmektedir. Temel çalışma alanları bağımlılığın yanısıra, fobiler, panik atak, depresyon, ilişki problemleri, öfke ve yas gibi konulardır. Psikodinamik ve integratif yönelimli çalışmaktadır. 
Aynı zamanda EFTA onaylı çift ve aile terapistidir. İde Terapi Merkezi’nde çift ve aile terapisi uy-gulamalarına da devam etmektedir. Ali Babaoğlu Enstitüsü’nde Jungien Psikodrama Eğitimi almak-tadır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış, bağımlılık alanında pek çok çalışması ve kitap çevirileri bulunmaktadır.
 
Akademik Çalışmalar
 
-The mediating role of affect regulation in the relationship between attachment styles and defense mechanisms (2014). Klinik psikoloji yüksek lisans tez çalışması.

-Haliloğlu, Ö., Doğangün, B., Özcabı, B., Uğur Kural, H., Keskin, F. E., Özkaya, H. M., Uğur Kural, H., Çölkesen Pamukçu, F., Bektaş, E., Poyraz, B. Ç., Büber, H., Evliyaoğlu, S. O. & Kadıoğlu,  P. (2016). General health status and intelligence scores of children of mothers with acromegaly do not differ from those of healthy mothers. Pituitary. DOI 10.1007/s11102-016-0717-2.

- Ekinci, S., Uğur Kural, H. & Yalçınay, M. (2016). Madde bağımlılığı olan hastalarda öfke düzeyi; bağımlılık profili, depresyon ve anksiyete düzeyi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 17(1), 12-17.

- Ekinci, S., Yalçınay, M. & Uğur Kural H. (2016) Madde bağımlılığı olan hastaların ebeveynlerinde öfke düzeyi. Klinik Psikiyatri, 19, 125-129.

- Ekinci, S., Uğur Kural, H., & Yalçınay, M. (2016). The addiction profiles of substance users with comorbid Attention Deficit-Hyperactivity Disorder: The comparison with substance users without comorbid Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Journal of Behavioral and Brain Science, 6, 143-148.

- Ekinci, S. & Uğur Kural, H. (2016). Esrar kullanımına bağlı gelişen amotivasyonel sendrom: Testosteron ekleme tedavisiyle belirtileri düzelen bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19(4), 211-214.

- Ekinci, S. & Uğur Kural, H. (2017). Distress intolerance in the parents of substance dependent patients. Psychiatry Research, 251, 221-224.

-Ekinci, S., Uğur Kural, H. & Varlık, C. (2017). Menstrual Cycle Irregularities in Women with Opioid Dependence: Relationship with Addiction Profile.  Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, ek SPECIAL ISSUE: 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Paychopharmacology Abstracts, Vol.27, 18-19.

Sözel Bildiriler ve Posterler

-Ekinci, S., Yalçınay, M. & Uğur Kural H. Madde bağımlılığı olan hastaların ebeveynlerinde öfke düzeyi. (Poster Sunumu). 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (2015).

-Ekinci, S., Uğur Kural, H. & Yalçınay, M. Madde bağımlılığı olan hastaların öfke düzeyi; klinik seyir, depresyon ve anksiyete düzeyi ile ilişkisi. (Poster Sunumu). 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (2015).

 

-Ekinci, S., Uğur Kural, H. & Yalçınay, M. Madde bağımlılığı olan hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eş tanısının klinik özellikleri. (Poster Sunumu). 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (2015).

 

-Kandemir, H., Ekinci, S. & Uğur Kural, H. Distress Tolerance (Sıkıntıya Dayanma Düzeyi) Kavramı ve Madde Bağımlılığı ile İlişkisi (Panel). 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (2017).

 

Kitap Çevirileri
 
- 2012- Ben Ok’im Sen Ok’sin- Thomas A. Harris (OkuyanUs Yayınları)
- 2014- Çift ve Aile Terapisi: Alan İle İlgili Bütüncül Bir Harita- Jay L. Lebow (Nobel Akademik Yayıncılık)
- 2015- Duygu Odaklı Terapi: Danışanlara Duygu Koçluğu Yapmak- Leslie S. Greenberg (Nobel Akademik Yayıncılık) (1. Bölüm çevirisi)
- 2015- The Psychiatric Interview- Daniel J. Carlat (basımda) (ilk 15 bölüm)
- 2016- DSM-5’i Kolaylaştıran “Klinisyenler için Tanı Rehberi”-James Morrison (Nobel Akademik Yayıncılık)
- 2016- Bağımlılık ve Değişim: Bağımlılık Nasıl Gelişir ve Bağımlı İnsan Nasıl İyileşir?- Carlo C. DiClemente (Bölüm 6’dan Bölüm 13’e kadar) (Nobel    Akademik Yayıncılık)
- 2016- İntegratif Psikoterapi Uygulamaları- Richard G. Erskine & Janet P. Moursund (Bölüm 6-Bölüm 9) (Nobel Akademik Yayıncılık)
- 2017- Modern Psikoterapide Transaksiyonel Analiz- Richard G. Erskine (edit.) (Bölüm 2-Bölüm 12)(Nobel Akademik Yayıncılık) 
- 2017- Çocuk-Merkezli Oyun Terapisi-Risë VanFleet, Andrea E. Sywulak & Cynthia Caparosa Sniscak (Apamer Psikoloji)
- 2018- Psikolojik Problemlerin Tedavisinde Motivasyonel Görüşme -Stephen Rollnick, William R. Miller ve Theresa B. Moyers (Nobel Akademik Yayıncılık) (basımda).
 

 

0 Yorum
Yorum Ekleyin